Resume Kajian

Sejarah Terbunuhnya Husein

📚 Dauroh : *Mempelajari kebenaran sejarah terbunuhnya husein Radiyallahuanhu*
Ust Bachtiar Abu Zakiyan
Masjid Al Fattah Jatinegara
Ahad, 12 Rabii’ul Tsani 1439H

📒 Mukaddimah
📓 Umar bin khattab, Abdullah bin mas’ud: aku benci melihat kalian yang kosong yang tidak beramal yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat ataupun dunianya.
📌Sangat penting kita mempelajari sejarah
📓Ali bin Zainal Abidin bin husein bin Ali : dulu kami mempelajari sejarah perang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana kami belajar surat surat di dalam Al Qur’an
📓 Seorang Ulama berkata : pelajari oleh kalian sejarah karena di dalam nya banyak pelajaran. Banyak orang yang salah arah karena tidak mempelajari sejarah
📓Ali bin Madini : Sesungguhnya isnad/sanad dalam meriwayatkan sesuatu itu termasuk dengan agama karena Sanad itu yg membedakan mana yang benar dan salah. Kalau bukan karena isnad maka siapapun di dalam islam bisa berkata apa saja
⚠Kita bukan syiah rafidhoh yang beragama diatas kedustaan
📌Di dalam Al Qur’an pun banyak sekali disebutkan tentang kisah kisah umat terdahulu.
📖Q.S Yusuf 111
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur’an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

📒Materi
♣ *1.Biografi*
▪Nama : Husein bin Ali bin Abdul muthallib bin kusay bin kilab
▪Ayahnya : Ali bin abu thalib
▪Ibunya : Fatimah Bintu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
📌Pernikahan Ali dan Fatimah setelah perang Badr dan Tahun 2H
📖HR Ibn hibban, al hakim dari sahabat buraidah : sebelum Ali datang melamar Fatimah. Datanglah Abu bakr pernah melamar Fatimah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hanya tersenyum : wahai Abu bakr dia masih kecil. Kemudian Umar melamar juga dan kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata : Wahai Umar dia masih kecil. Kemudian Ali bin thalib datang. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : jangan jangan kau ingin melamar Fatimah. Ali berkata : iya. Rasulullah : kau punya apa. Ali : aku tidak punya apa apa. Rasulullah : kau bukannya punya barang yang bisa kau jual dan aku nikahkan kau dengan Fatimah.
📌 Bahasa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ini adalah kinayah penolakan karena Rukayah dan Ummu kultsum di nikahkan ketika usia 10 11.
📌Ada beberapa riwayat sebenarnya Ali sudah tidak PD. Tapi ternyata ketika abu bakr dan umar ditolak kemudian ada seorang budak Ali berkata : nabi tidak menunggu kecuali engkau. Kemudian Ali datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk melamar Fatimah.
📓Imam Ibn atsir : Abu bakr dan Umar melamar Fatimah dan ditolak. Kemudian Umar mendatangi Ali dan berkata : aku tidak melihat orang lain yang bisa memiliki Fatimah kecuali engkau. Kemudian Ali berkata : aku tidak punya sesuatu kecuali baju besi / tameng yang bisa aku jual. Umar : gadaikan. Kemudian setelah itu dinikahkan Fatimah dengan Ali. Di saat itu Fatimah menangis, tapi tidak dijelaskan kenapa Fatimah menangis. *Tidak ada riwayat shahih yang mengatakan kenapa Fatimah menangis* Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata : Engkau menangis Fatimah, demi Allah Fatimah sungguh aku telah menikahkan engkau dengan orang yang paling berilmu diantara para sahabat, paling lembut dan orang yang paling pertama masuk islam

📓Imam Ibn katsir : Fatimah itu putri nabi yang kecil. Dan Fatimah adalah putri beliau yang paling beliau shallallahu alaihi wa sallam cintai.
❓Kenapa? Karena Fatimah itu hidup paling lama bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Putri putri yang lain meninggal dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang menguburnya. Rukayah meninggal 2H, zainab meninggal 8H, Ummu kultsum 9H. Sementara Fatimah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan masih hidup setelah nya. Sampai sampai ketika Rasulullah akan wafat membisikkan sesuatu kepada Fatimah dan Fatimah menangis dan tersenyum
🔄Dikisahkan bahwa Aisyah bertanya kepada Fatimah apa yang Rasulullah bisikan. Ketika menangis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membisikkan bahwa Rasulullah akan meninggal : sebaik baik pendahulu /salaf adalah aku. Dan aku tertawa karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membisikkan bahwa aku orang pertama yang menyusulnya dan aku akan menjadi penghulu wanita penghuni syurga . Setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah meninggal. Fatimah meninggal.
📌Fatimah ketika menikah tidak memberatkan mahar. Begitulah pelajaran bahwa seorang wanita tidak boleh memberatkan mahar.
📖HR : wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang sedikit bebannya ketika menikah kepada suaminya.
📌Bekal yang diberikan kepada Fatimah adalah sebuah bantal kapuk dari jerami yang dipakai bekal hidup bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
🔹Zainab menikah dengan sepupunya Ibn ashim
🔹Rukayah dan Umi Kultsum dengan Utsman
📓Aisyah dalam Sunan abu dawud : aku tidak melihat orang yang lebih mirip dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari Fatimah. Beliau Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam jika Fatimah mengunjungi nya. Beliau bangkit dan menyambut putri nya : marhaban Wahai Putri ku, merangkul dan mendudukannya..
*Fatimah merupakan salah satu wanita paling mulia di seluruh bumi*
📖HR : begitu banyak orang yang sempurna dari kalangan laki laki. Tapi yang sempurna dari wanita hanya 4. Khadijah bint khuwailid, Maryam Bintu Imran, Fatimah Bintu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Asiyah bintu Muzahim istri Fir’aun.
🔄Fir’aun itu istrinya banyak dan yang paling ia cintai adalah Nevertary, datang dari kalangan bangsawan. Allah menghukum Fir’aun karna membunuhi laki laki bani israil. Kemudian ia menikah lagi. Dan dalam 7tahun ia tidak membunuh bayi laki laki maka lahirnya Harun
🔄Pada tahun 8H
📖HR dari sahabat al miswar : ketika 20hari setelah fathul mekkah beliau bersabda : Sesungguhnya keluarga hisyam bin mughirah mereka meminta ijin kepadaku untuk menikahkan dengan Ali bin abi thalib. DEMI Allah tidak akan mengijinkan itu terjadi [ 3x].kecuali dia talak Fatimah dan menikah dengan putri abu jahl
⏩⏩Sebabnya :
▪Fatimah adalah darah dagingku. Membuatku ragu apa yang ia ragu. Dan aku tersakiti dan itu menyakitiku
[ 📓 karena ini khusus untuk Fatimah sakit hati]
Dan aku bukan mengharamkan apa yang di halal kan oleh Allah [ maksudnya poligami] Tapi aku tidak ridho berkumpul di suatu pernikahan antara putri Rasulullah dan putri Abu jahl musuh Allah [ _nama putrinya Juwariyah Bintu Amr bin hisyam Ibn mughirah (abu jahl)_ ].
📌Dan pada akhirnya Ali tidak jadi melamar.
📌Istri Ali bin Thalib menikah 8x dan yang 7x dinikahi ketika setelah Fatimah meninggal. Yang perlu dicatat adalah dalam satu waktu maksimal 4. Ada yang meninggal, ada yang di cerai.

*Keistimewaan Ali bin abi thalib*
📖HR : ketika perang tabuk pada tahun 9H yang merupakan perang terbesar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. [ _Ghaswatul uswah / perang penuh kesusahan_ ]. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Ali bin abi thalib tinggal di Madinah. Ia berkata : wahai Rasulullah kau biarkan aku di madinah menjaga anak anak dan wanita. Rasulullah : wahai Ali tidak kah kau ridho aku mendudukkan mu di sisi ku sebagaimana harun di sisi musa. Kau adalah wakilku ketika aku tidak ada. Akan tetapi tidak ada nabi setelah ku
📓Muhammad bin Ali : wahai ayah dan siapa yang paling mulia dalam islam setelah Rasulullah dan Nabi. Abu bakr kemudian Umar kemudian ia berkata : lalu engkau ayah?. Ali berkata : kalau aku wahai putra ku tidak lebih dari putra kaum muslimin
📖HR : dalam perang kaibar Rasulullah berkata : aku akan memberikan bendera perang kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya mencintainya. [ umar sangat mengharapkan nya]. Kemudian keesokan nya, Rasulullah mencari Ali bin abi thalib beliau sakit mata dan Rasulullah membuat ia sembuh dan memberikan bendera ia kepada Ali

*Istri istri dan anak anak nya Husein*
▪_Cucu Nabi ada 8_
1. Ali bin Abil Ash ( dari Zainab) ia meninggal ketika kecil
2. ‎Umamah bin Abil Ash
3. ‎Abdullah bin Utsman bin affan ( dari rukayah) meninggal ketika tahun 4H setelah 2 tahun ibunya meninggal
⏩⏩Selainnya dari Fatimah dan Ali
▪_Saudara kandung Husein ada 5_
4. Hasan bin Ali [ lahir di bulan Ramadhan 3H]
5. Husein bin Ali [ lahir di bulan sya’ban selisih nya 10 bulan dengan Hasan]
6. ‎‎Zainab bintu Ali [ lahir di 6/7H]
7. ‎Ummu kultsum bin Ali
8. ‎Mukhsin bin Ali

▪ _Anak husein bin ali_
1. Ali bin husein bin Ali [ julukannya adalah as sajjad, atau zainal abidin karena ahli sujud dan ibadah nya banyak]. 🔄Ibunya : Imam Adh Dhahabi berkata Ummu Al Walad yaitu seorang budak dari negeri Timur namanya ada Ghazala / Tsulatsah [ ini yang Shahih versi ahlussunnah].
*sedangkan menurut versi Syiah [Bohong] ibunya adalah darah biru terakhir Persia yaitu putri abdatsir dan seluruh Imam mereka yang 9 adalah dari jalur keturunan Zainal Abidin*
2. Ali bin husein bin Ali
3. ‎Ali bin husein bin Ali
4. ‎Ja’far bin husein
5. ‎Sukaynah Bintu Husein
6. ‎ Fatimah Bintu husein
📌Anaknya itu ada 10 atau kurang dari itu.
📌Istrinya kalau tidak 4/5 dan 2 budak

*Keistimewaan Husein Bin Ali*
📖HR : Hasan dan Husein adalah pemuka pemuda penduduk syurga

♣ *2.Kisah terbunuhnya Husein bin Ali*
🔄 dari khudaifah Ibn Yaman : berbahagialah wahai amirul mukminin karena selama engkau hidup pintu fitnah tertutup. Pintu itu akan di rusak oleh orang.
🔄Setelah umar meninggal ada yang bertanya kepada khudaifah apakah umar tahu siapa penghalang pintu fitnah. Umar tahu bahwa penghalang nya adalah dia.
🔄Setelah wafatnya umar pintu terbuka, maka muncul fitnah di zaman Utsman bin Affan yaitu tokohnya Abdullah bin saba’
🔄Utsman berkuasa 12 tahun. Di 6 tahun pertama kaum mukminin Makmur. Kemudian di tahun 35 H mulai hancur oleh fitnah dari Utsman bin affan dengan ada pasukan 80rb yang datang mengepung rumah Utsman. Dan beliau terbunuh ketika sedang puasa dan dalam keadaan membaca Al Qur’an dengan bekas 12 tusukan
🔄Setelah itu dibaiat Ali karena sahabat yang lainpun menolak karena demi maslahat kaum mukminin. sebenernya permasalahan dari muawiyah adalah dia tidak rela karena Utsman saudara sepupunya di bunuh dan mendapati baju Khomis nya berdarah darah. Ali maju karena ia ingin menelusuri pembunuh Utsman dan tidak mungkin selesei jika tidak ada Khalifah dan dikuasai oleh ahli fitnah. Dan Muawiyah tidak tahu maksud ini. Kemudian meletuslah *Perang Siffin*
🔄 Didalam perang tersebut para sahabat berperang, berijtihad masing masing. Kemudian muncul *Perang Jamal*
🔄Kemudian Ali dan muawiyah berdamai *haditastul tafkiq*. Ada yang tidak setuju sekitar 80 ribu yaitu kaum Khawarij daerah al haruriyah dekat kuffah.
Mereka adalah ahli ibadah.
📌Bibit dari Khawarij adalah khald ketika perang hunain berkata : bertakwalah hai Muhammad bersikap adilah
📖HR :Orang ini akan memiliki pengikut. Seorang dari kalian menganggap hina sholat nya. Dan kalian tidak ada apa apanya qiyamul lail kalian dengan mereka. Tapi mereka membaca Al Qur’an tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka keluar dari islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya.
Ada orang yang sangat hitam, di lengannya ada daging lebih di dalamnya,

📌Ali bin abi thalib awalnya sabar. Sampai ada dua sahabat yang lewat dan membunuhnya yaitu Abdullah Ibn habab al Tamimi bersama rombongan dan yang lain untuk haji. Ketika itu mereka ditanya dengan abu bakr, umar, Utsman. Kemudian ditanya tentang Ali muawiyah dan amr bin Ash. Mereka tidak sepakat dan kemudian mereka membunuh sahabat mereka , sampai janin istrinya dikeluarkan dan dibuang.
[ _mereka menganggap Ali muawiyah dan Amr bin Ash kafir karena tidak berhubungan dengan hukum Allah_ ]
📌Kemudian Ali bin abi thalib marah dan memerangi mereka di daerah nahrowah. Dan 40rb melawan 4rb. Dicari laki laki yang ciri cirinya Khawarij pada pasukannya yang menemukannya abu said al khudri. Sehingga sujud syukur karna para sahabat memerangi orang yang benar.
🔄 Ada tiga orang Khawarij yang selamat yaitu :
1. Abdurrahman bin muljim ke kuffah untuk membunuh Ali
2. ‎Baraq bin abdillah ke syam untuk membunuh muawiyah
3. ‎Amr bin bar ke mesir untuk membunuh amr bin ash. Dan dilakukan pada tanggal 17 Ramadhan.
▪Pada zaman dahulu Khalifah tidak punya pengawal. Sehingga Ali dipukul kepalanya Abdurrahman bin muljim. Kemudian setelah 2 hari wafat pada tahun 22H. Ali memimpin dalam kurun waktu 5 tahun.
▪Sementara eksekusi ke muawiyah dan amr bin ash gagal.
⏩ Setelah terbunuhnya Ali bin abi thalib kaum muslimin terpecah menjadi 2.
📓Ali bin abi thalib : ketika ditanya apakah harus membaaiat Ali. Aku tidak menyuruh dan tidak melarang kalian lebih tahu yang lebih baik.
📌Kemudian orang Iraq membaiat Hasan sebagai Khalifah dan di Syam membaiat Muawiyah.
📌 Hasan bin Ali kecewa dengan penduduk kuffah karena mereka para Khawarij itu mendukung kemudian tidak mendukung.
📌Hasan memimpin hanya 6 bulan
📌Kemudian muawiyah mengutus dua kerabat nya ke Hasan bin ali. Abdullah bin amir bin qurays dan Abdurrahman bin samrah untuk membujuk Hasan bin Ali untuk berdamai dengan muawiyah.
Dan Hasan ridho dengan syarat bahwa setelah Khalifah muawiyah biarkan kaum muslimin memilih sendiri pemimpinnha
📓Hasan bin Ali : kalau kalian sangka aku lemah demi Alah tengkorak dan kepala orang Arab di tanganku. Mereka akan memerangi siapa yang aku perangi dan berdamai dengan orang yang aku ingin damai. Sungguh aku melakukan kesalahan ini untuk menjaga tidak ter tumpah nya darah umat Muhammad.
📖HR : Sesungguhnya Putra ku ini akan menjadi pemimpin besar ( Hasan) dan di tangannya lah Allah mendamaikan dua kubu kaum
⚠kemudian terjadi ammul jamaah bersatu kamu muslimin di tahun 40H
📓Ibn katsir : apa yang di lakukan hasan ini bukan tidak ada pertentangan. Husein adalah orang yang sangat tegas. Hasan sangat lembut. Husein mendatangi hasan : kenapa engkau meletakkan nya kepada muawiyah. Hasan: aku tidak ingin darah umat Muhammad tumpah
🔄Muawiyah memimpin 20 tahun. Dibaiat pada tahun 41H dan wafat 61H.
🔄Di 10 tahun pertama kaum mukminin tenteram dan damai penuh persatuan. Kemakmuran di dunia Islam. Kemenangan di mana mana.
🔄 _kemudian di tahun 50H_ di satu pertemuan gubernur nya : *al mughirah Ibn su’bah ats saqofi* mendengar kabar dia akan di copot. Kemudian ia berkata kepada muawiyah : tidak kah kau ingin mengangkat yazid sebagai Khalifah. Muawiyah berfikir dan berijtihad karena ia takut kaum muslimin perang lagi se peninggalnya. Meskipun konteks nya ia harus melanggar perjanjian dengan Hasan bin Ali.
⏩⏩Ulama memberi udzur akan keputusan Muawiyah dengan tiga sebab :
1. Karena beliau dengan terang terangan putra nya yazid ini tidak ada apa apanya di bandingkan sahabat sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tapi aku takut penduduk Syam tidak ridho jika bukan Khalifah nya dr keluargaku
2. ‎Akan banyak orang yang meng claim lebih berhak jadi khalifah dan takut akan ada perpecahan yang besar kamu muslimin se peninggalan Muawiyah. Karna keselamatan darah umat islam lebih utama.
3. ‎ karena yazid bukan orang sembarangan karena ia telah dilatih Muawiyah memimpin umat islam dalam perang perang seperti ketika perang yang mengetuk pertama konstatinopel yang abu ayub al anshari syahid di perang tersebut.
🔄 Kemudian dibuat surat pengangkatan Yazid di damaskus dan Muawiyah berdoa :
_Ya Allah jikalau engkau tau aku mengangkat Putra ku karena dia pantas untuk menjadi pemimpin maka sampaikan lah ya Allah kecintaanmu untuknya. Dan jika aku mengangkat nya karena kecintaan ku padanya sebagai ayah maka matikan lah ia ya Allah sebelum waktunya_
🔄Muawiyah wafat di tahun 60H di usia 70 tahun
📌Kemudian Yazid diangkat menjadi Khalifah.

♣ *Sesi 2 : Yazid menjadi Khalifah*
🔄Yazid diangkat usia masih 30an
🔄Yazid berpesan kepada gubernur2nya di daerah daerah. Terkhusus al Walid Ibn Utbah di madinah di pesankan untuk dibacakan kedua orang yang tidak menyetujui diangkatnya Yazid yaitu Abdullah bin Zubair dan Husein bin Ali
🔄Husein bin Ali dan keluarganya paginya pergi melakukan Safar menyusul Zubair bin Husein ke Mekkah [karena mekkah tempat yang aman].
🔄Begitu manusia tau bahwa husein belum membaiat. Semua manusia mendatangi Husein dan berkata : engkau lebih pantas jadi Khalifah daripada Yazid.
🔄Kemudian penduduk Iraq kuffah dan basrah terus menerus mengirim surat kepada Husein bin Ali hingga lebih dari 60 surat. Semua mengatakan : datanglah ke kuffah wahai husein bin Ali, kami akan mendukung mu, akan membaiat mu sebagai Khalifah.

📌Awalnya ketika itu husein tidak percaya kemudian beliau mengutus Muslim bin aqil bin abu thalib untuk mengecek kebenaran berita tersebut di Kuffah.
📌Muslim bin aqil disambut sangat luar biasa dan masalah husein semakin besar.
📌Gubernur disana ketika itu Nu’man Ibn Basyir. Hatinya sangat lembut dan masalah ini semakin besar. Hingga berkumpul 18rb orang siap membaiat Husein dan melawan bani Umayah.
📌Hani’ bin urwah adalah tempat perlindungan muslim bin aqil.
📌Kemudian muslim bin aqil menulis surat kepada Husein untuk datang ke kuffah.
🔄 _Situasi berubah_ Nu’man bin Basyir di copot sebagai gubernur kuffah dan di gantikan oleh ubaidillah Ibn Ziyad [ _Ziyad bisa dianggap Saudara Yazid Karena bisa jadi Ziyad ini adalah anak Abu Sofyan, di zaman jahiliyah_ ]. Dia melakukan hal yang luar biasa.
🔄Dia membawa pembantunya Mi’qal dan diberitahukan tempat muslim bin aqil bermukim di Kuffah. Dia menyamar untuk membantu husein dan dia bersumpah untuk membela muslim bin aqil. Kemudian ubaidillah merapikan barisan nya mengumpulkan 100 orang untuk mengepung hani’ bin urwah. Tapi muslim bin aqil di minta bersembunyi ke rumah yang lainnya.
🔄Dan ditangkap Hani’ bin urwah ditanya dimana muslim bin aqil. Ia berkata : kalau ia di bawah telapak kaki ku aku tidak akan memberi tahu nya. Akhirnya dipukul sampai berdarah dan di penjara.
🔄18 ribu yang tadinya siap membela husein bin Ali. Kemudian mereka pengecut ketika di gertak bahwa akan ada pasukan dari Syam.
🔄Ibn umar senantiasa menasehati husein bahwa itu fitnah jangan ke kuffah.
🔄Hingga sampai di akhir nya sisa muslim bin aqil. Karena mereka pengecut. Tidak ada membela beliau. Hingga tengah malam beliau kehausan, dan dibukakan pintu oleh seorang wanita yang tua. Dan setelah tahu itu muslim bin aqil di jamu dan disambut.
Perempuan tua ini berkata : aku tidak takut dirimu kecuali dari anakku. Aku takut karena dunia dia memberi tahu kau ada disini.
🔄Dan keesokan harinya anaknya ini memberi tahu ubaidillah bin Ziyad. Dan datanglah 70 orang mengepung rumah nenek tua ini. Akhirnya beliau menyerah dan menghadap ubaidillah bin Ziyad.
🔄Muslim bin aqil pada akhir nya di bunuh. Tapi sebelum meninggal ia berkata : aku ingin menulis wasiat kepada anak pamanku Husein bin Ali. Kemudian di perintahkan umar bin Sa’ad bin abi waqash menulis ” katakan pada dia jangan datang ke kuffah dan jangan percaya kepada ahlu kuffah mereka telah mengkhianati nya”. Dan dibunuhlah muslim bin aqil. [ ini terjadi 9 Dzulhijjah]
🔄Husein bin Ali berangkat ke kuffah 8 Dzulhijjah. Para sahabat nabi tidak kurang 15 orang yang paling di kenal: Ibn Zubair, Ibn umar, Ibn abbas, zabir bin Abdillah dst…
📓Ibn abbas : DEMI Allah kalau tidak terjadi aib di manusia. Aku akan pegang kepalamu hai husein agar engkau tidak pergi ke kuffah
📓Ibn umar : kemana engkau akan pergi hai cucu nabi, jangan kau datangi mereka penduduk kuffah. Dengarkan dariku wahai husein satu Hadits tentang kakekmu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : ketahuilah bahwa beliau di minta untuk memilih dunia tapi ia meninggalkannya dan kau adalah bagiannya
📓Ibn Zubair : wahai husein kau keluar kepada suatu kaum yang mengkhianati ayahmu dan membunuh saudaramu
📌Tapi husein tidak bergeming, dan membawa sekitar 80 orang siap perang dan lainnya anak kecil dan perempuan.
📌Sampailah husein di daerah yang diberi nama *Al Qadisiyah* disini beliau bertemu dengan rombongan penyair farosydaq yang datang dari Iraq dan mengabarkan kejadian muslim bin aqil yang dibunuh ubaidillah. Ia berkata : hati mereka buatmu tapi pedang mereka tunduk kepada bani Umayah untuk Membunuhmu. Dan keputusan itu datang nya dari Allah dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendakNya.
📌Disini putra putra muslim bin aqil tidak mau mundur dari Iraq karna mau membalas kematian muslim bin aqil
📌Kemudian Sampailah di daerah bernama *Karbala*. Husein bertanya : tempat apa ini?. Dijawab lah: karbala. Husein berkata : Allahu musta’an, Karbun wa baalaun
📌 Mereka berkemah di karbala
📌 Pagi harinya datanglah pasukan ubaidillah yang di pimpin : Hur ibn Yazid. Dan terjadilah dialog yang panjang. Husein berkata : wahai Hur bin yazid. Bayangkan dirimu apakah hatimu akan nyaman memerangi keturunan nabi dan tidak ada tersisa kecuali aku. Akhirnya Hur bin yazid masuk ke pasukan Ali
📌Kemudian muncul pasukan utusan Umar bin Sa’ad bin abi waqash membawa 4000 pasukan. Kemudian mereka berdialog. Wahai umar aku akan tawarkan tiga hal agar perang tidak terjadi :
1. Aku akan kembali ke tempat aku berasal
2. Aku akan membaiat yazid
3. ‎Apakah kalian akan membiarkan aku jihad saja bersama kaum muslimin
📌mereka berdamai sampai keesokan harinya. Sholat bersama. Sampai Umar menulis surat ke Ubaidillah. Ubaidillah berkata : ini surat dari orang yang baik ( umar bin abi waqash). Aku setuju. Terserah husein pilih yang mana yang penting aku tidak memerangi cucu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
📌 Syaithon berbisik melalui *Syamir bin dzilzausyin* [Khawarij] : kau setuju dengan keputusan itu? Sungguh kau akan menjadi orang yang lemah dan dia akan semakin besar namanya. Harusnya engkau yang memerintah bukan dia yang memerintahkan. Dan tergodalah ubaidillah dan berkata kepada nya : pergi dan suruh mereka untuk menyerah tanpa syarat jika melawan maka Lawanlah.
⚠ *Yazid tidak memerintahkan untuk memerangi husein hanya tahan jangan sampai ke kuffah*
📌Kemudian pasukan yang tidak lebih dr 100 orang, melawan 5000 orang yang di pimpin *Syamir*.
📌Dan tanggal 10 Muharram pertempuran terjadi semua tidak tersisa sampai dhuhur. kecuali Husein bin Ali dan Zainal Abidin. Kemudian *Syamir* memerintahkan untuk membunuh dan memerangi Husein. Tapi pasukannya takut dan berkata : wahai pasukan kuffah apakah kalian mau membuny
📌Syamir / Anas Ibn sinan an nakhoi sampai 80 orang melawan husein pedang pedang nya ke tubuh mereka
📌kemudian kepala nya di sembelih antara dua orang itu dan dibawa ke Ziyad di atas bejana. Dan keluarga husein dibawa ke kuffah.
📌Inilah yang terjadi, penduduk penduduk kuffah menangis mengetahui hal ini. Menyesal.
📓zainal bin abidin : jangan kalian menangis kalian telah membunuh keluarga kami.
📓zainab bintu Ali : jangan kalian menangis untuk kami. Laki laki kalian lah yang membunuh kami.
⚠Allah telah menghukumi mereka yang telah mengalirkan darah husein dengan senantiasa memukul mukul dirinya sendiri [Orang syiah]
📌Kepala husein dibawa kepada Yazid. Yazid menitikkan air mata : muliakan keluarga nabi keluarga husein. Demi Allah aku ridho ketaatan kalian. Tapi aku tidak menyuruh kalian melakukan hal ini. Semoga Allah melaknat Ibn Ziyad yang melakukan ini.

♣ *Setelah meninggal nya Husein*
📌Yazid mengutus orang ke madinah untuk memanggil ulama ulama madinah menghadap Yazid. Dipimpin oleh Abdullah bin hamdholah dan Abdullah bin mutiq datang ke Damaskus. Mereka sangat di jamu. Kemudian ketika kembali ke madinah mereka menyebarkan berita kebohongan tentang Yazid,ia minum khamr, mendengarkan musik dst.. Dan hal ini membuat mereka penduduk madinah ingin memberontak dan keluar yang disebut peristiwa Harroh [ terjadi di daerah sekitar Harroh]
_Akan tetapi_ Ulama sahabat tetap diam karena mereka tahu itu fitnah seperti
Said bin musayyid, Ibn umar, Muhammad Ibn hanafiah (Muhammad bin Ali bin Abi Thalib) – – -[ untuk membedakan antara cucu Rasulullah dan yang tidak] – – – –
Balaiu mengatakan : aku tidak melihat yang kalian katakan itu ada pada Yazid. Aku selalu melihat dia menjaga sholatnya,dia berusaha untuk berdiskusi dengan ulama.

📌Setelah selesai Harroh, fitnah lain terjadi. Abdullah bin Zubair tidak setuju dengan Yazid di mekkah Dan pasukan umayah menyerang Mekkah sampai membakar ka’bah karena .
Dalam kitab bidayah wa hinayah disebutkan :Tapi itu dusta dari pasukan Syam, yang benar obor obor dari pasukan Abdullah bin Zubair sendiri yang terkena angin.

📌Yazid memimpin 4Tahun. Dia wafat usia 37 tahun.

📒 Tanya Jawab
📝Terjadi diskusi di nahrowah. kaum Khawarij benci kepada Ali dalam tiga perkara :
▪1. Kami berperang melawan Aisyah Zubair dan Talhah tapi tidak boleh mengambil ghanimah. [ perang Jamal]
🔁 Ibn abbas berkata :Kalau kalian menghalalkan sebagai ghanimah maka kalian kafir karena menghalalkan istri Nabi sebagai Ummu mukminin. Kalau kalian berkata ia bukan istri nabi maka kalian telah kafir.
▪2. ‎Dia setuju untuk dicopot gelar khalifah nya. Jadi jika bukan amirul mukminin maka ia amirul musyrikin
🔄Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membuat perjanjian hudaibiyah dan yang menulis adalah Ali bin thalib. Dan itu adalah kesepakatan Muhammad dan orang Qurays. Rasulullah saja rela melepas gelar nya sebagai Rasulullah dalam surat perdamaian nya untuk menjaga perdamaian kaum muslimin
▪3. ‎Dia berhukum dengan manusia ( abu musa al asy’ari dan amr bin ash ) sebagai hukum dengan dalih kitab Allah. Tidak berhukum dengan kitab Allah untuk manusia.
🔄di dalam Al Qur’an disebutkan bahwa jika ada kelinci dibunuh maka Allah memerintahkan seorang yang berilmu maka jika untuk darah manusia apakah tidak pantas Ali berdiskusi dengan 2 ulama nya sahabat
📌kemudian banyak yang taubat sekitar 4000-8000. Dan tersisa 4000.

📝Ummu Sulaim ibunda Anas bin malik julukannya adalah rumaysho kemudian ketika di Lamar Abu Thalhah al anshari mahar ya islam sehingga ini menjadi dalil bahwa mahar boleh bukan harta.

📝 ada yg mengatakan bahwa Hasan adalah Khalifah terakhir?
📖HR Ashabus sunan dari Safinah : khilafah rasyidah itu berlangsung hanya 30 tahun. Kemudian setelah nya berubah menjadi kerajaan
‎📌 Ulama mengatakan dihitung pada tahun 11H – 41H (ketika Abu bakr menjadi Khalifah sampai 29 tahun 6 bulan di tambahkan 6 bulan oleh Hasan). Ibn katsir itu mengatakan bahwa Hasan adalah Khalifah tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ia menyempurnakan Ali bin abi thalib.

📝 Bagaimana ahlussunnah bersikap terhadap kemuliaan Hasan dan Husein
📌Ahlussunnah tidak membedakan bahkan bisa dikatakan Hasan bisa lebih mulia karena ada Hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa Hasan adalah pemimpin umat yang mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin. Pahala khabar itu ketika usia hasan baru 3 tahun.
📌Kan tetapi dr sisi kemuliaan bahwa keduanya merupakan pemuka dua pemuda penduduk syurga.
📌Husein bin Ali itu mirip dengan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dr bawah dada sampai kaki. Akan tetapi dari atas sampai dada itu mirip dengan Hasan bin Ali.

📝Kenapa disaat muawiyah berijtihad kenapa dia tidak menyampaikan perjanjian nya dengan Ali bin abi thalib
📌Yang perlu kita ketahui muawiyah adalah sahabat. Yang di doakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
📖HR : Ya Allah ajarkan (muawiyah) ini kedalaman ilmu.
📌Muawiyah merupakan salah satu penulis wahyu.
⚠Penulis wahyu di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ada sekitar 30-60. Diantaranya muawiyah dan yazid bin abu Sofyan.
📌Maka ketika muawiyah mengambil keputusan itu beemusyawarah dengan para sahabat di Syam.
📌Bahkan Ibn umar dan para sahabat di Madinah menyetujui. Meski tidak sepenuhnya.
📓Ibn umar : kita taati dia. Apabila dia melakukan dosa dia yang menanggung sendiri.adapun kita tidak boleh menodai taat kepada pemimpin

📝Apakah yang membunuh Husein itu di eksekusi oleh Yazid
📌📖HR : Tidak ada dosa yang di se gerakan di dunia dan di simpan di akhirat kecuali dua hal ini yaitu perbuatan dholim, memutuskan tali silaturahim.
📌Ubaidillah bin Ziyad, pada tahun 66H, penduduk kuffah menyerang Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian di Tawan, di pancung,dan penduduk kuffah melihat ular memakan kepala nya.
📌Anas dan Syamir di pancung dan dibakar. Dan semua yang membunuh husein semua di hukum oleh penduduk kuffah.
📌Yang menindak di pimpin mukhtar bin abi Ubaid ats tsaqofi. Kemudian akan tetapi ia mengaku nabi.
📌Oleh karena itu Abdullah bin Zubair dan Mushab bin Zubair di kirim memerangi abi Ubaid ats tsaqofi.
📌Ketika Abdul malik bin marwan ketika jadi gubernur kuffah pindah ke Damaskus. Dan menjadi raja terbesar dan di akhir hidup nya ia menyesal : andai aku seperti said Ibn musayyid yang meninggalkan kekuasaan.

📝Bagaimana keturunan Ali bin zainal abidin.
📌Balaiu menikah dan memiliki banyak anak. Yang paling terkenal Muhammad Al Baqi’

📝Alawiyyin apakah benar keturunan ali
📌Alawiyyin itu memang keturunan Ali.
📌Sikap kita adalah tidak mengingkari dan tidak mudah mempercayai.

📝Kenapa syiah tidak mau mengakui keturunan hasan
📌mereka kecewa dengan hasan karena meletakkan kekuasaan kepada muawiyah
📌mereka ingin merasa mulia karena dibuat kisah palsu bahwa ibu dari Ali zainal abidin itu dari darah ibu Persia.

📝 apa benar ketika kepala husein dibawa ke ubaidillah di tusuk tusuk kepala husein?
📌Saking fasiq nya ubaidillah Ibn Ziyad dan menusuk nusuk gigi husein bin Ali dan dilihat Anas bin malik yang sudah tua. Dan Anas bin malik menangis dan berkata :Demi Allah aku melihat mulut Rasulullah menempel di mulutnya dan aku dengar Rasulullah mengatakan demi Allah aku mencintainya.

📝 Kisah Anas bin malik : Malik Ibn Nadzar ketika Ummu Sulaim masuk islam tidak setuju. Di tengah jalan malik pergi di rampok dan dibunuh. Kemudian Ummu Sulaim di Lamar oleh abu thalhah al anshari dan diminta mahar masuk islam nya. Kemudian ketika itu Anas bin malik di serahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam untuk dijadikan pembantunya.
📖HR : YA allah berkahi Anas ini, berkahi umurnya, panjangkan umurnya, banyak nya anak anak nya.
⚠Itulah kenapa Anas bin malik menjadi sahabat yang paling panjang usianya 103 tahun. Anaknya dan cucunya banyak.

📝 asal muasal dari Hari Yatim pada tanggal 10 Muharram
📌Ini adalah bentuk penyesalan penduduk kuffah yang menyantuni keluarga husein. Ini adalah peninggalan orang syiah.

📒 *Kesimpulan*
♣ 1. Fitnah umat islam pertama kali datang setelah wafat nya umar bin khattab.
♣2. Jika ada fitnah maka ikuti Muhammad Al hanafiyah
♣3. Apapun kisah dari para sahabat maka tidak mengurangi kita untuk memuliakan para sahabat. Bahwa mereka telah Allah jamin dengan syurga. Termasuk muawiyah Ibn abi Sofyan.

⚠Sesungguhnya agama ini dibangun diatas Dalil tidak seperti syiah yang dibangun diatas dusta

*link video*

_Disclaimer : Catatan diatas hanyalah catatan pribadi, sangat diharapkan dan dianjurkan untuk kroscek dengan mengikuti kajian langsung di video kajian aslinya, dan jika ada revisi atau kesalahan dimohon untuk mengirimkan pesan pribadi di blog penulis_

Advertisements

14 thoughts on “Sejarah Terbunuhnya Husein”

  1. Saya tidak mengikuti kajian beliau langsung (offline) akh… Jika harus onlind blm bisa… Afwan…

  2. Wa’alaikumussalam warrohmatullah wabarokatuh

    Silahkan… tapi mohon di kroscek kembali karena catatan tersebut catatan pribadi yang tidak luput dari kesalahan typo atau salah dengar… Jadi mohon di kroscek kembali jikalau ada kesalahan tulis mohon info ke ana dan silahkan di revisi…

    Berikut link video nya

  3. Saya hanya menggunakan hape saja… Dengan Google keep… Kadang memakai color note Android… Kemudian pasca kajian di review khawatir typo… Alhamdulillah Allah yang mampukan

  4. Saya hanya menggunakan hape saja… Dengan Google keep… Kadang memakai color note Android… Kemudian pasca kajian di review khawatir typo… Alhamdulillah Allah yang mampukan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s